سایت رسمی دانشگاه علمی کاربردی بوکان - نسخه آزمایشی
اعلام نمرات
  • نرم افزار   |
  • فناوری اطلاعات  |
  • معماری   |
  • حسابداری   |
  • حقوق (ثبتی)   |
  • حقوق (شورا)   |
  • دروس عمومی
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
تعمیرو نگهداری 1 بی باک 8/11/93 معماری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
حسابداری مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
حقوق ثبتی مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مشاهده
نام درس گروه نام استاد تاریخ اعلام رشته  
مشاهده

صفحه اصلی
صفحه اعلام نمرات
برنامه امتحانات
آیین نامه و مقررات
برنامه کلاسها
امور مالی و شهریه
سایت دانشگاه جامع
سایت واحد استانی (آغ)

 

 

 

 

 

All rights reserved